Large Hydro-vodní turbíny a hydrotechnická zařízení

Large Hydro-vodní turbíny a hydrotechnická zařízení

V blanenském závodě se vodní turbíny vyrábí již od roku 1904. Za tuto dobu si společnost ČKD Blansko vydobyla ve světě silné postavení mezi dodavateli technologií pro vodní elektrárny. Celkový instalovaný výkon přesahuje 19 000 MW. Díky mnohaletým zkušenostem můžeme našim zákazníkům nabídnout prověřenou kvalitu a jsme schopni vyhovět jejich nejnáročnějším požadavkům, ať už se jedná o účinnost stroje nebo ekologické normy.

Výrobní program

Vodní turbíny
- Large Hydro
- Small Hydro

Hydrotechnická zařízení
- Kulové uzávěry
- Klapkové uzávěry
- Ostatní uzávěry

Ostatní zařízení

Výzkumný ústav vodních strojů
 
Projekty na klíč
- Nové instalace
- Modernizace
- Rekonstrukce
- Opravy


Vybraní zákazníci

Alstom / Francie
ČEZ / Česká republika
Enel / Slovensko
E-ON / Švédsko
EPW Warsaw / Polsko
Fortum / Švédsko
Povodí / Česká republika
Power Public Corporation / Řecko
Statkraft / Norsko
a další

Kaplanova turbína

Obrázek pro článek Kaplanova turbína

Kaplanova turbína je přetlaková axiální turbína s velmi dobrou možností regulace. Toho se využívá především v místech, kde není možné zajistit stálý průtok nebo spád. Od svého předchůdce, Francisovy turbíny, se liší především menším počtem lopatek, tvarem oběžného kola a především možností regulace náklonu lopatek u oběžného i rozváděcího kola. Tato turbína se stala nejvýznamnějším typem turbíny užívaným ve velkých vodních elektrárnách po celém světě.

Francisova turbína

Obrázek pro článek Francisova turbína

Francisova turbína je vodní přetlaková turbína. Má dvě varianty podle uložení hřídele a to vertikální a horizontální. Francisovy turbíny dnes patří mezi nejpoužívanější. Používají se především v energetice. Jsou výhodné zejména u přečerpávacích elektráren, kde lze turbínu zapojit jako pumpu. Například největší evropská přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně používá dvě Francisovy turbíny o výkonu 325 MW.

Francisova čerpadlová turbína

Obrázek pro článek Francisova čerpadlová turbína

Od roku 1904 ČKD Blansko vyrobilo přes 44 Francisových reversibilních turbín se jmenovitým výkonem přesahujícím 6 000 MW. Zajišťujeme dodávky Francisovy čerpadlové turbíny v turbínovém, čerpadlovém a kompenzačním provozu v turbínovém nebo čerpadlovém směru otáčení.  Oba typy mohou být využity pro pracovní rozsah uvedený v Q/H diagramu do průměru oběžného kola 7 500 mm.

Peltonova turbína

Obrázek pro článek Peltonova turbína

Peltonova turbína je tangenciální rovnotlakou turbínou. Voda proudí tečně na obvod rotoru pomocí trysek. Rozvaděčem je dýza na přívodním potrubí, z níž voda vystupuje kruhovým paprskem a dopadá na lopatky lžičkovitého tvaru. Každá z lopatek se postaví proti směru toku vody a tak otočí její směr. Výsledkem vzniklých sil je pohyb rotoru turbíny. Peltonova turbína je nejefektivnější v případě vysokého tlaku přívodní vody. Peltonovy turbíny se používají pro vysoký spád vody a malý průtok. Jsou vyráběny ve všech možných velikostech.

Diagonální turbína

Obrázek pro článek Diagonální turbína

Je přetlaková turbína s diagonálním průtokem vody. V podstatě se jedná o upravenou Kaplanovu turbínu, upravenou pro větší počet oběžných lopatek. Uvádí se, že je vhodná především pro spády od 40 do 120 m. Společnost ČKD Blansko Holding v minulosti také konstrukčně řešilo a vyrábělo vodní turbíny tohoto typu. Zástupcem úspěšného projektu je  Liptovská Mara, která v našich závodech byla vyrobena v roce 1974 a v roce 2005 prošla opět společností ČKD Blansko generální opravou.

Klapkové uzávěry

Obrázek pro článek Klapkové uzávěry

Klapkové uzávěry mohou být použity jako uzávěry tlakových přivaděčů vodních turbín, uzávěry ve vodárenství, v tepelných a atomových elektrárnách. Konstrukce je tvořena svařovaným tělesem, svařovanou nebo litou čočkou, čepy jsou kované, ložiska kluzná (samomazná). Obvodové těsnění čočky je provedeno speciální tvarovanou pryží, která je nastavitelná a snadno vyměnitelná bez demontáže potrubí

Kulové uzávěry

Obrázek pro článek Kulové uzávěry

Kulové uzávěry plní funkci hlavních uzávěrů přívodních potrubí před vodními turbínami. Konstrukčně jsou řešeny se zdvojeným těsněním  - revizním a provozním. Dle parametrů uzávěrů je možná buď odlévaná, nebo svařovaná konstrukce jeho hlavních dílů.

Doplnění výrobního programu