Výrobní program

Výrobní program

 

Large Hydro-vodní turbíny a hydrotechnická zařízení

V blanenském závodě se vodní turbíny vyrábí již od roku 1904. Za tuto dobu si společnost ČKD Blansko vydobyla ve světě silné postavení mezi dodavateli technologií pro vodní elektrárny. Celkový instalovaný výkon přesahuje 19 000 MW. Díky mnohaletým zkušenostem můžeme našim zákazníkům nabídnout prověřenou kvalitu a jsme schopni vyhovět jejich nejnáročnějším požadavkům, ať už se jedná o účinnost stroje nebo ekologické normy.

Small Hydro-vodní turbíny a hydrotechnická zařízení

ČKD Blansko SMALL HYDRO, s.r.o. se zaměřuje na výrobu a dodávku nových turbín o výkonu od 200 kW do 40 MW a to formou tzv. dodávek na klíč (EPC), tj. dodávek kompletní strojní a elektrické části elektrárny (turbína, generátor, NN a VN elektrická část). Součástí výrobního programu je i dodávka hydrotechnických zařízení jako jsou uzávěry před turbínou (klapkové, kulové, nožová šoupátka atd.) a výroba ostatního zařízení pro vybavení vtokových nebo přehradních objektů (stavidla, hradidla, jezové klapky, segmentové uzávěry apod.) V projekci...

Technologické možnosti výroby

Obrázek pro článek Technologické možnosti výroby

Výzkumný ústav vodních strojů

Obrázek pro článek Výzkumný ústav vodních strojů

ČKD Blansko Holding disponuje vlastním Výzkumným ústavem vodních strojů s hydraulickou zkušebnou pro zajištění a ověření vývoje vodních turbín.

Kooperace a svařence

Celkové možnosti představují kapacitu dělníků na rok 500 000 Nhodin. Z této kapacity je 45% na obráběcích strojích, zbývající kapacita je na ručních pracovištích. Mimo běžné práce strojního opracování, montáží a svařování disponuje společnost i dalšími technologiemi umožňující provádění náročných operací, např. s těžkými a rozměrnými dílci, aj.

Svářečská škola

Obrázek pro článek Svářečská škola

Provádí v souladu s normou ČSN 050705 1. Zaškolení 2. Základní kurz svařování 3. Úřední zkouška ČSN EN ISO 9606-1