Kaiserstuhl

Kaiserstuhl

 

VYBRANÉ REFERENCE  1991 až 2013
Země Místo Rok výroby Řízení Počet DN (mm) PN (bar)
Switzerland Kaiserstuhl 2012 Hydraulic 2 2,000 25

 

Klapkový uzávěr je umístěn v potrubí za savkou turbíny v šachtě uzávěrů v centrále Unteraa. Zabraňuje zpětnému proudění vody do turbíny. Je schopen uzavřít do zvýšeného průtoku.


Otevírání uzávěru se děje při vyrovnaných hladinách, což zabezpečuje obtok, ve kterém je zařazen dvoučinný hydraulický jehlový ventil. Otevírání klapkového uzávěru zajišťuje hydromotor, který je zásobován tlakovým olejem z čerpacího agregátu. Otevřená poloha uzávěru je držena tlakovým olejem. Zavírání se děje pomocí závaží a excentricity čočky.

Uzávěr je dále vybaven dvojím těsnícím systémem:

  • - provozní těsnění-obvodové těsnění na čočce
  • - revizním těsněním-umístěno v tělese uzávěru, ovládáno ručními šroubovými mechanismy s pružinami


Revizní těsnění je zabudováno v prodlouženém těsnícím sedle tělesa klapky. Sestává z nerezového těsnícího kruhu, který v dotěsněné poloze dosedá na nerezí povařený obvod čočky. Dotlačování se děje pomocí 16 šroubových dotlačovacích mechanismů s talířovými pružinami. Plovoucí polohu těsnícího kruhu, která kopíruje průhyb obvodu čočky, udržují při zatěsnění talířové pružiny. Odtěsnění kruhu se dějě vyšroubováním dotlačovacích mechanismů a zašroubováním 4 ks odtlačovacích mechanismů.


TECHNICKÉ ÚDAJE

Světlost DN     2000 mm
Návrhový tlak PN     25 bar
Max. čistý spád Hmax    209 m
Max. provozní průtok Qmax    11,5  m3/s
Max. výjimečný průtk QmaxV    22,5 m3/s
Max. průsak při PN provozního těsnění    0,02 dm3/min
Max. průsak při PN revizního těsnění    0,4 dm3/min
Čas otevírání    min 60 s regulovatelný
Čas zavírání    min 40 s regulovatelný

Těleso je ocelové svařované konstrukce, opatřené ocelolitinovými náboji pro ložiska čepů, opěrnými patkami, připojovacími plochými přírubami a konzolou pro uchycení hydromotoru. Uvnitř tělesa je navařeno nerezové těsnící sedlo a dorazy zavřené polohy čočky.


Čočka je průtočné konstrukce. sestává z kruhové plechové desky, ke které jsou přivařeny náboje z ocelolitiny zpevněné pásnicí a žebrem. Jeden náboj je odlit i s čepem, druhý náboj je opatřen zahloubením pro vsazení čepu. Po obvodě těsnícího talíře je obrobena drážka, do které je vsazeno těsnění z profilové pryže a je dotlačováno nerezovou lištou a šrouby z nerezové oceli. Těmito šrouby se reguluje těsnost provozního těsnění uzávěru stejnoměrně po celém obvodě. Zbytek obvodu talíře je povařen nerezí-dosedací plocha revizního těsnícího kruhu.


Čepy jsou uloženy v kluzných samomazných ložiskách DEVA.TEX. Tato jsou nalisována v pouzdrech z nerezové ocelolitiny. Čepy jsou těsněny manžetami Seal Jet z materiálu H-Ecopur.


Ke snímání polohy čočky uzávěru je určeno vypínací zařízení. Jednotlivé polohy „otevřeno“ a „zavřeno“ lze samostatně nastavit pomocí vaček. Poloha vačky je snímána indukčním snímačem. Před čelní vačkou je umístěn štítek opatřený proužkem, který symbolizuje těsnící talíř čočky a stupnicí pro odečtení polohy otevření čočky v %. Vačky a stupnice jsou nasazeny a přišroubovány na hřídeli, která je táhly spřažena s pohybem čepu čočky.