Představení majitele společnosti

Představení majitele společnosti

Firmy v rámci skupiny “TYAZHMASH” jsou vedoucí společnosti v oblasti těžkého, energetického a dopravního strojírenství v rámci euro asijského regionu.

Historie:
Společnost TYAZHMASH byla založena v roce 1941, kdy začala s výrobou obranné účely. V roce 1946 byla zahájena výroba přenosných motorů a v roce 1949 výroba metalurgických zařízení. V 50. letech začala firma vyrábět hydraulické vodní turbíny. Mezi vyráběné produkty přibyly ještě uhelné mlýny, drtiče a kolové mlýny. Poprvé tak společnost dosáhla mezinárodní úrovně ve výrobě. V tomto období byl prodej společnosti TYAZHMASH směrován do zemí jako Bulharsko, Čína, Polsko, Maďarsko, Indie, Albánie, Spojené arabské emiráty, Irán, Vietnam, Mongolsko. Koncem roku 1950 ve společnosti vzniklo speciální oddělení zařízení pro kosmický průmysl. V 80. letech pak firma rozšířila svou produkci o zajišťování dodávek pro jadernou energetiku: transportní komory, hydraulické tlumiče, tlumiče vibrací a další.

V současné době skupina firem TYAZHMASH významně rozšiřuje řadu svých produktů. Vývoj skupiny TYAZHMASH směřuje k další prodejní expanzi, reaguje na vývoj trhu, stále zlepšuje kvalitu a vytváří nové typy zařízení.

http://www.tyazhmash.com/