Ostatní veletrhy a konference

ČKD Blansko partnerem Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky 2010

Společnost ČKD Blansko Holding, a.s. byla jedním z partnerů XXIX. ročníku mezinárodní konference s názvem Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. Konference, kterou organizovala Fakulta strojní a Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB – Technické univerzity Ostrava, se konala ve dnech 23. – 25. 6. 2010. Konferenci navštívilo přes 125 účastníků z řad vysokoškolských pedagogů, vědecko-výzkumných pracovníků a doktorandů z České republiky a Slovenska. Zastoupeny byly univerzity VŠB-TU Ostrava,...

Účast ČKD Blansko na konferenci IAHR v roce 2009

Ve dnech 14. – 16. října 2009 pořádá Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav, Odbor fluidního inženýrství Victora Kaplana 3. ročník konference IAHR International Association of Hydraulic Research. Konference se účastní odborníci z oblasti hydraulických strojů a hydrodynamiky z celého světa. Konference tak navazuje na předchozí úspěšné ročníky. Na konferenci je přihlášeno více než 70 příspěvků z 24 zemí (4 kontinentů). Kromě aktivní účasti se společnost ČKD Blansko Holding, a.s. stala...