Účast ČKD Blansko na konferenci Hydroturbo 2012

Účast ČKD Blansko Holding, a.s. na konferenci Hydroturbo 2012

V dalším dvouročním cyklu byla pořádána konference Hydroturbo v brněnském hotelu Santon. Mezi pořadatelské společnosti tohoto ročníku patřila samozřejmě i naše společnost ČKD Blansko Holding, a.s. Na konferenci se setkali odborníci nejenom z tuzemska, ale také ze zahraničí.

Na základě schválení organizačního výboru, složeného ze zástupců renomovaných společností, byl výtěžek konference věnován Dětskému domovu Hodonín u Kunštátu. Ze získaných finančních prostředků bude v příštím roce zbudováno sportovní vybavení dětského hřiště. Tento dar v hodnotě 71 000 Kč byl oficiálně předán 18. 12. 2012 na vánoční besídce, pořádané vedením Dětského domova v Hodoníně u Kunštátu.