Účast ČKD Blansko na konferenci Hydroturbo 2010

Účast ČKD Blansko na konferenci Hydroturbo 2010

Společnost ČKD Blansko Holding, a.s. se již podruhé zúčastnila v roli jednoho z organizátorů lokální hydro konference s názvem Hydroturbo. Hlavním pořadatelem konference byly Slovenské elektrárny.

Společnost ČKD Blansko Holding, a.s. se prezentovala nejenom jako spoluorganizátor akce a sponzor, ale naši zaměstnanci z konstrukčního oddělení také měli přednášku, vztahující se k naší zakázce Kaplanovy turbíny na vodní elektrárnu Eldforsen do Švédska.

Konferenci navštívilo celkem 163 delegátů ze 6 zemí. Celkem bylo odprezentováno a ve sborníku otištěno 32 příspěvků.