Hydro 2012

Hydro 2012

V roce 2012 mezinárodní konferenci Hydro 2012 hostilo historické město Bilbao ve Španělsku. Naši zákazníci, konkurenti a kolegové z oboru hydroenergetiky měli opět možnost setkat se s naší společností ČKD Blansko Holding, a.s. prostřednictvím jejich zástupců a zajímat se o náš výrobní program. Celkem se této konference zúčastnilo více jak 1 300 delegátů z více než 80 zemí. V průběhu konference naši zástupci navázali nové kontakty a upevnili ty stávající.