Den ČKD 2009

Den ČKD 2009

Dne 13. 6. 2009 se konal již 3. ročník akce s názvem Den ČKD Blansko. Akce, která je určená nejenom zaměstnancům holdingu ČKD Blansko a jejich rodinným příslušníkům, ale i široké veřejnosti, se vyvedla. Akci oficiálně zahájil Ing. Jiří Paštika, MBA – ředitel ČKD Blansko Holding, a.s. Poté návštěvníky přivítala Mgr. Tereza Svobodová – personální ředitelka. Pro děti byl připraven velmi bohatý a aktivní doprovodný program a divadlo Sindibádova dobrodružství. Rodiče se kromě prohlídek výrobních prostor a výrobních prostor Small Hydro zapojili i do výuky tanců.