O nás

„Jsem ČKD BLANSKO“

„V laboratořích vynálezců v Evropě i v Americe se rodí stroje, které se brzy stanou osudem světa a také osudem mým. Roku 1849 sestrojí Francis svoji radiální vodní turbínu, v roce 1879 Edison vynalezne žárovku, roku 1881 Siemens do provozu první veřejnou elektrárnu. V roce 1885 Tesla roztočí první indukční motor. Ještě nevím, co vše to bude pro mne znamenat. Vyrábím ještě parní stroje a zatím se již rodí věk elektřiny. Bude jím dvacáté století. Jeho začátek mne zastihne uprostřed nového rozvoje. Blanenské Salmovy strojírny již nejsou dědičným majetkem šlechty, ale součástí akciové společnosti, za níž stojí bankovní kapitál. Chytili jsme druhý dech. Staví se nové výrobní haly, rozšiřuje se výrobní program, mimo jiné i o vodní turbíny. Po první světové válce přijde zlom. Mladá republika buduje průmysl a k tomu je nutná důsledná elektrizace. Stávám se svým průkopníkem v oboru a již pod značkou ČKD dodávám první turbíny do vodních elektráren. Jsem ČKD Blansko“

Historie společnosti

Obrázek pro článek Historie společnosti

Strojírenská výroba zaměřená na hydroenergetiku pod značkou ČKD Blansko prezentuje sílu tradice, kvalitu produkce a lidský potenciál, jenž dokáže i v současné době reflektovat požadavky trhu. První známky strojírenské výroby v Blansku se datují již na konec 17. Století. Významná data z historie: 1698 - Majitel blanenského panství hrabě Gellhorn zřídil v údolí řeky Punkvy první železný ham 1766 - Blanenské železárny zakoupil šlechtický rod Salmů-Reifferscheidtů. Rozšířil železářskou výrobu, zaváděl nové stroje,...

Představení majitele společnosti

Obrázek pro článek Představení majitele společnosti

Firmy v rámci skupiny “TYAZHMASH” jsou vedoucí společnosti v oblasti těžkého, energetického a dopravního strojírenství v rámci euro asijského regionu. Historie: Společnost “TYAZHMASH” byla založena v roce 1941, kdy začala s výrobou produktů pro obranné účely. V roce 1946 byla zahájena výroba přenosných motorů a v roce 1949 to byla výroba metalurgického zařízení. V 50. letech začala společnost vyrábět hydraulické vodní turbíny. Mezi své produkty, které společnost vyráběla, přidala ještě uhelné...

Představení vedení společnosti

Realizujeme

Zajišťujeme projekci, konstrukci, výrobu, montáž, zkoušky, uvedení do provozu, zaškolení, modernizaci

Referenční projekty společnosti

Prodejní obchodní podmínky společnosti ČKD Blansko Holding, a.s.

Všeobecné nákupní podmínky ČKD Blansko Holding, a.s.

Certifikace společnosti

Obrázek pro článek Certifikace společnosti

Videogalerie