Fotogalerie realizací

Kaplanova turbína

Obrázek pro článek Kaplanova turbína

Kaplanova turbína je přetlaková axiální turbína s velmi dobrou možností regulace. Toho se využívá především v místech, kde není možné zajistit stálý průtok, nebo spád. Od svého předchůdce, Francisovy turbíny, se liší především menším počtem lopatek, tvarem oběžného kola a především možností regulace náklonu lopatek u oběžného i rozváděcího kola. Tato turbína stala nejvýznamnějším typem turbíny užívaným ve velkých vodních elektrárnách po celém světě.

Francisova turbína

Obrázek pro článek Francisova turbína

Francisova turbína je vodní přetlaková turbína. Má dvě varianty podle uložení hřídele a to vertikální a horizontální. Francisovy turbíny dnes patří mezi nejpoužívanější. Používají se především v energetice. Jsou výhodné zejména u přečerpávacích elektráren, kde lze turbínu zapojit jako pumpu. Například největší evropská přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně používá dvě Francisovy turbíny o výkonu 325 MW.

Francisova čerpadlová turbína

Obrázek pro článek Francisova čerpadlová turbína

Od roku 1904 ČKD Blansko vyrobilo přes 44 Francisových reversibilních turbín se jmenovitým výkonem přesahujícím 6 000 MW. Zajišťujeme dodávky Francisovy čerpadlové turbíny v turbínovém, čerpadlovém a kompenzačním provozu v turbínovém nebo čerpadlovém směru otáčení.  Oba typy mohou být využity pro pracovní rozsah uvedený v Q/H diagramu do průměru oběžného kola 7 500 mm.

Peltonova turbína

Obrázek pro článek Peltonova turbína

Peltonova turbína je tangenciální rovnotlakou turbínou. Voda proudí tečně na obvod rotoru pomocí trysek. Rozvaděčem je dýza na přívodním potrubí, z níž voda vystupuje kruhovým paprskem a dopadá na lopatky lžičkovitého tvaru. Každá z lopatek se postaví proti směru toku vody a tak otočí její směr. Výsledkem vzniklých sil je pohyb rotoru turbíny. Peltonova turbína je nejefektivnější v případě vysokého tlaku přívodní vody. Peltonovy turbíny se používají pro vysoký spád vody a malý průtok. Jsou vyráběny ve všech možných velikostech.

Diagonální turbína

Obrázek pro článek Diagonální turbína

Je přetlaková turbína s diagonálním průtokem vody. V podstatě se jedná o upravenou Kaplanovu turbínu, upravenou pro větší počet oběžných lopatek. Uvádí se, že je vhodná především pro spády od 40 do 120 m. Společnost ČKD Blansko Holding v minulosti také konstrukčně řešilo a vyrábělo vodní turbíny tohoto typu. Zástupcem úspěšného projektu je  Liptovská Mara, která v našich závodech byla vyrobena v roce 1974 a v roce 2005 prošla opět společností ČKD Blansko generální opravou.

Klapkové uzávěry

Obrázek pro článek Klapkové uzávěry

Klapkové uzávěry mohou být použity jako uzávěry tlakových přivaděčů vodních turbín, uzávěry ve vodárenství, v tepelných a atomových elektrárnách. Konstrukce je tvořena svařovaným tělesem, svařovanou nebo litou čočkou, čepy jsou kované, ložiska kluzná (samomazná). Obvodové těsnění čočky je provedeno speciální tvarovanou pryží, která je nastavitelná a snadno vyměnitelná bez demontáže potrubí

Kulové uzávěry

Obrázek pro článek Kulové uzávěry

Kulové uzávěry jsou využívány jako hlavní uzávěry před turbínou. Ve specifické konstrukční úpravě je možné je využít i ve vodárenské oblasti. Koncepčně je konstrukce řešena se zdvojeným těsněním tj. na vstupní straně uzávěru revizním, na výstupní straně provozním těsnícím systémem. Základní části uzávěru jsou z lisované nebo ze svařované konstrukce.