Uzavření kontraktu - VE POECHOS 2, Peru

Uzavření kontraktu - VE POECHOS 2, Peru

V únoru roku 2006 vypsala soukromá energetická společnost SINDICATO ENERGÉTICO S.A., Peru výběrové řízení na výstavbu VE Poechos II v Peru. Předmětem vypsání bylo zpracování projektu, výroba, dodávka, šéfmontáž a uvedení do provozu 2 ks horizontálních S-Kaplanových turbín včetně příslušenství. Navržené turbiny mají následující parametry: průměr oběžného kola 2 350 mm, spád 18,5 m, průtok 30 m3, max. výkon 5 007 kW.

V listopadu 2006 proběhlo technické a cenové vyhodnocení, při kterém byla naše nabídka shledána jako nejlepší, jak po technické, tak i cenové stránce. Koncem ledna t.r. proběhlo závěrečné technicko-obchodní jednání se zástupci investora, které vyústilo k podpisu kontraktu dne 12.2.2007.