Účast ČKD Blansko na konferenci IAHR

Účast ČKD Blansko na konferenci IAHR

Ve dnech 14. – 16. října 2009 pořádá Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav, Odbor fluidního inženýrství Victora Kaplana 3. ročník konference IAHR International Association of Hydraulic Research. Konference se účastní odborníci z oblasti hydraulických strojů a hydrodynamiky z celého světa. Konference tak navazuje na předchozí úspěšné ročníky. Na konferenci je přihlášeno více než 70 příspěvků z 24 zemí (4 kontinentů). Kromě aktivní účasti se společnost ČKD Blansko stala jedním z partnerů konference.