SKJ 63-100 D – FUCHUNJIANG, Čína

SKJ 63-100 D – FUCHUNJIANG, Čína

22. prosince 2004 byla podepsána smlouva s čínskou firmou FUCHUNJIANG na jednostojanový typ karuselu SKJ 63-100D. Přejímka se uskuteční 20. května příštího roku.