REISSECK II: KLAPKOVÉ UZÁVĚRY Z ČKD BLANSKO HOLDING JSOU PŘIPRAVENÉ K PROVOZU

Přečerpávací vodní elektrárna Reisseck II je pro sdružení AG v současnosti největším projektem ve fázi výstavby. Od roku 2010 se pracuje na rozšíření skupiny elektráren Malta a Reisseck. Po svém dokončení počátkem roku 2016 se stane z hlediska instalovaného výkonu jednou z největších vodních elektráren Evropy. V únoru tohoto roku byly zahájeny první zkoušky zařízení. Jeden z nejdůležitějších uzlů přitom představují uzávěry, sestávající z revizní a provozní klapky, situované v nadmořské výšce 2.218 m pod Mühldorfským jezerem. Speciální uzávěry o úctyhodné světlosti DN3600 jsou výrobkem ČKD Blansko Holding.

http://www.ckdblansko.cz/data/editor/image/1.jpg

Obr. 1: Provozní a revizní klapku pod Mühldorfské jezero dodala a smontovala firma ČKD Blansko Holding. První zkoušky jsou úspěšně dokončeny.

Vysoko nad údolím Kärntner Mölltal se v Mühldorfském příkopu nachází dnes největší stavba elektrárny v Rakousku. Pro nezasvěcené je postup stavebních prací snadno přehlédnutelný, neboť práce pro novou přečerpávací elektrárnu Reisseck II probíhají hluboko uvnitř hory. Po zahájení prací na podzim 2010 byla v průběhu několika málo měsíců ve skále vylámána skalní kaverna pozoruhodných rozměrů. Po spuštění nové elektrárny do provozu budou v této kaverně pracovat dvě vysoce účinné přečerpávací turbíny o výkonu 430 MW. Reisseck II představuje rozšíření stávající skupiny elektráren Malta – Reisseck, které navýší jejich výrobní kapacitu o 40 %. Zvláštností projektu je to, že nejsou použity žádné nové vodní zdroje (řeky, přehrady), voda pro novou elektrárnu byla získána „jen“ vybudováním nových propojovacích tras mezi stávajícími nádržemi. Jde tedy o projekt ve znamení efektivity.

PŘÍPRAVA NA UVEDENÍ DO PROVOZU

Vlastní elektrárna je vybavena dvěma turbosoustrojími. Po ukončení jejich montáže přešel projekt v únoru 2015 do fáze tzv. mokrých zkoušek. Další fáze postupují podle stanoveného harmonogramu prací. Vedle vlastních turbosoustrojí představují rozhodující prvek právě uzávěry, umístěné v nové komoře klapek č. 2. Klapky jsou navrženy jako provozní a současně i bezpečnostní element elektrárny Reisseck II.

NEJVYŠŠÍ NÁROKY NA KVALITU

Už při konstrukci a výrobě těchto uzávěrů proto platilo: Nejvyšší kvalita co do materiálu, výroby i kontroly. Každá výrobní operace i každý materiál byly proto pod dvojí kontrolou – pod kontrolou výrobního závodu i pod kontrolou externí firmy, zastupující zákazníka. Konstrukci, výrobu i montáž uzávěrů zajišťovala firma ČKD Blansko Holding. Tento český výrobce turbín a specialista na uzávěry zaměstnává 450 zaměstnanců a jeho historie trvá již 115 let. V době studené války působil podnik především na území tzv. východního bloku. Dnes se prosazuje na celém světě, tedy i v Evropě v německy hovořících zemích. „Získat projekt Reisseck II bylo pro nás velmi důležité, neboť tím můžeme zúročit své dlouholeté know-how také v Rakousku,“ zdůrazňuje vedoucí projektu Filip Hitl z ČKD Blansko Holding. Firma při výběrovém řízení přesvědčila dlouholetým know-how a vysokým stupněm specializace. Kromě toho jsou sídlo firmy i výrobní haly vzdáleny jen asi 80 km severně od rakouské hranice, což jsou ty nejlepší předpoklady pro dobrou spolupráci a logistiku.

http://www.ckdblansko.cz/data/editor/image/2.png

Obr.2: Klapkový uzávěr o vnitřním průměru 3,6 m ve výrobní hale firmy ČKD Holding v Blansku blízko Brna. Tradiční podnik ze střední Evropy existuje již 115 let a zaměstnává 450 zaměstnanců.

DVOUPLÁŠŤOVÉ PROVEDENÍ

Konkrétní zakázka pro firmu ČKD Blansko Holding spočívala v dodávce a montáži dvou identických rychlouzavíracích bezpečnostních klapek (provozní a revizní), jednoho hydraulického agregátu, dvou kuželových přechodových kusů pro napojení na přivaděč, mezikusu, dilatační vložky se zavzdušňovacími ventily (vše pro parametry DN3600 PN12) a také dvou obtoků klapek. Veškeré části s výjimkou hydraulického agregátu byly zkonstruovány a vyrobeny přímo v ČKD Blansko Holding. Všechny díly byly svařeny a přezkoušeny specialisty ve vlastním závodě. Výrobky ČKD Blansko Holding nesou známky rukopisu zkušeného specialisty. Tělesa klapek byla vyrobena s dvojitým pláštěm. Další zvláštností je použití tří těsnění čepů čočky. Vedle vnitřních a vnějších těsnění je zde vloženo ještě další těsnění. Na něj může být v případě revize přiveden pod tlakem tuk, což umožňuje rychlé a bezpečné provedení revizních prací. Za turbinového provozu proudí přes klapky 80 m3/s vody, ale při havárii jsou klapky schopny zavřít až do průtoku 200 m3/s.

http://www.ckdblansko.cz/data/editor/image/3.jpg

Obr. 3: Model nové komory klapek č. 2 s díly dodanými ČKD Blansko Holding (uzávěry a další části potrubí).

UVEDENÍ DO PROVOZU ZAČÁTKEM ROKU 2016

Příslušné suché zkoušky již byly úspěšně ukončeny, klapky byly zatíženy i tlakem vody z přivaděče. „Měli jsme velkou radost z bezchybného průběhu zkoušek, zbývají testy za provozních podmínek,“ říká Hitl. Na ty si ale bude muset tým ČKD Blansko Holding počkat až do jara 2016, protože v současnosti ještě probíhají dokončovací práce na přivaděčích. Dopadne-li vše podle plánu, měla by být začátkem roku 2016 zahájena poslední fáze – spuštění zařízení do provozu.