Novinky z dceřinné společnosti ČKD Blansko SMALL HYDRO, s.r.o.

TŘETÍ environmentální elektrárna v Turecku uvedena do provozu 06/2014

V druhé polovině června t. r. byly úspěšně provedeny zkoušky na díle elektro-mechanického zařízení vodní elektrárny KAVȘAKBENDİ-1 (vertikální Francis, 5 661 kW) v Turecku za účasti zástupců Ministerstva energetiky a přírodních zdrojů a konečného zákazníka ENERJISA ENERJI ÜRETIM A.S. V současné době očekáváme oficiální podpis předávacího protokolu, aby mohlo být dílo předáno do komerčního provozu.

VE tahtakorpu v Ázerbajdžánu uvedena do plného provozu 04/2014

Dne 13.4.2014 byly, za účasti zástupců konečného zákazníka JSC „Azerbaijan Amelioration and Water Industry“, generálního dodavatele JSC „EVRASCON“, hlavního inženýra SRC „Gidrotransproyekt“, konzultanta „Temelsu AȘ“, společnosti JSC „Azerenergy“ a zástupců konsorcia společností ČKD Blansko SMALL HYDRO a SIEMENS jakožto dodavatele kompletního elektro-mechanického zařízení elektrárny, úspěšně dokončeny zkoušky na díle VE TAHTAKORPU (3 x 10 627 kW) v Ázerbajdžánu a dílo bylo předáno do komerčního provozu. Tento projekt byl co do objemu kontraktace (cca 11,3 mil. EUR) a rozsahu dodávek zatím největší pro naši společnost a setkal se s velkou spokojeností ze strany konečného zákazníka.

ZAHÁJEN KOMERČNÍ PROVOZ NA VE Bubunawan NA FILIPÍNÁCH 03/2014

Dne 3.3.2014 byly, za účasti zástupců konečného zákazníka BUBUNAWAN POWER COMPANY (BPC) INC., úspěšně provedeny zkoušky na díle hydrotechnického a elektro-mechanického zařízení vodní elektrárny BUBUNAWAN (1 x 4 881 kW) na Filipínách a po uplynutí 30 denního zkušebního provozu bylo dílo předáno do komerčního provozu.

PODEPSÁN KONTRAKT NA DODÁVKU TECHNOLOGIE DO ČERNÉ HORY 03/2014

V březnu t. r., ČKD Blansko SMALL HYDRO podepsalo se společností KOL ENERGY, doo. kontrakt na dodávku technologie pro vodní elektrárnu RAŠTAK v Černé Hoře poblíž města Kolašin. Předmětem díla je dodávka jedné 5-dýzové vertikální Peltonovy turbíny, s průměrem oběžného kola 400 mm a výkonem 790 kW, generátoru a NN elektrické části vč. řídicího systému elektrárny a pomocných provozů, montáže a uvedení zařízení do provozu. Předpokládaný termín expedice zařízení je plánován na listopad t. r. Montáž by měla začít v druhé polovině ledna 2015 a uvedení elektrárny do provozu hned poté.

ZAHÁJENA MONTÁŽ MVE CUCUMACAYAN V EL SALVADORU 02/2014

V únoru t. r. ČKD Blansko SMALL HYDRO zahájilo montážní práce dvou vertikálních Francisových turbín o jednotkovém výkonu 1,47 MW, generátorů a příslušenství vč. NN a VN elektrické části na MVE Cucumacayan v El Salvadoru v Latinské Americe. Ukončení montáže je plánováno na červen a uvedení elektrárny do provozu na červenec t. r.

Ukončen zkušební PROVOZ MVE Bedřichov a JOSEFŮV DŮL 02/2014

Dne 28.2.2014 byl ukončen 30 denní zkušební provoz na MVE Bedřichov (1 x horizontální Francis o výkonu 64,3 kW) a MVE Josefův Důl (1 x horizontální Francis o výkonu 149 kW) a dílo bylo předáno do komerčního provozu.

První dvě environmentální elektrárny v turecku uvedeny do provozu 02/2014

V prosinci r. 2013 resp. lednu 2014 byly úspěšně provedeny zkoušky na díle elektro-mechanického zařízení vodní elektrárny SARIGÜZEL-1 (1 x 3 651 kW) a KANDIL-1 (1 x 4 881 kW) v Turecku za účasti zástupců konečného zákazníka ENERJISA ENERJI ÜRETIM A.S. a Ministerstva energetiky a přírodních zdrojů. Následně byla obě díla předána do komerčního provozu.

PODEPSÁN KONTRAKT NA DODÁVKU TECHNOLOGIE DO ITÁLIE 01/2014

V březnu t. r., ČKD Blansko SMALL HYDRO podepsalo se společností HYDROPOL PROJECTS & EPC INTERNATIONAL LIMITED kontrakt na dodávku technologie pro vodní elektrárnu CUASSO v Itálii. Předmětem díla je dodávka jedné 4-dýzové vertikální Peltonovy turbíny, s průměrem oběžného kola 400 mm a výkonem 636,7 kW, generátoru a pomocných provozů, supervize montáže a uvedení zařízení do provozu. Předpokládaný termín expedice zařízení je plánován na září. Elektrárna by měla být uvedena do komerčního provozu ještě tento rok.

PODEPSÁN KONTRAKT NA MODERNIZACI VE FLS NA FILIPÍNÁCH 11/2013

V říjnu r. 2013 ČKD Blansko SMALL HYDRO podepsalo se společností HEDCOR INC. kontrakt na modernizaci vodní elektrárny FLS na Filipínách poblíž města Bakun na ostrově Luzon v hodnotě 1,6 mil. EUR, jehož předmětem je kompletní dodávka, šéfmontáž a uvedení do provozu dvou 5-dýzových vertikálních Peltonových turbín s průměrem oběžného kola 740 mm a jednotkovém výkonu 2 000 kW. Součástí kontraktu je i dodávka generátorů, NN a VN elektrické části vč. řídicího systému elektrárny a pomocných provozů. Předpokládaný termín expedice zařízení je plánován na červenec, montáž v říjnu a uvedení elektrárny do provozu v prosinci t. r.