Nové kontrakty ČKD Blansko za prodej karuselů v celkovém objemu přes 210 mil. Kč

Nové kontrakty ČKD Blansko za prodej karuselů v celkovém objemu přes 210 mil. Kč

Společnost ČKD Blansko uzavřela v průběhu měsíce srpna dva kontrakty na dodávku tří těžkých svislých soustruhů, tzv. karuselů v objemu přes 210 mil. Kč. První kontrakt na dva těžké svislé soustruhy typu SKD 40/47 D a SKD 63/65 D podepsala společnost ČKD Blansko s velmi významným zákazníkem z Ukrajiny. Jedná se o kontrakt v hodnotě přes 140 mil. Kč. Druhý kontrakt v hodnotě přes 70 mil. Kč na dodávku těžkého svislého soustruhu typu SKD 40/47 D byl uzavřen se zákazníkem z České republiky.