Nová zakázka na realizaci oprav soustrojí vodní elektrárny Markersbach

Nabídkový tým společnosti ČKD Blansko Holding získal zakázku na rehabilitaci všech šesti soustrojí vodní elektrárny Markersbach. Jedná se o vodní elektrárnu v Německu, se kterou má naše společnost již od roku 1978 bohaté zkušenosti.

Zakázka je celkem rozdělena na 6 dílčích částí (1 hlavní + 5 volitelných), kde každý rok počínaje rokem 2015 bude realizována oprava jednoho soustrojí. V současné době se jedná o modernizaci:

  • obtoků na všech šesti kulových uzávěrech (A až F)
  • rozváděcích lopatek turbíny F
  • kulového uzávěru F