Naše společnost se stala řádným členem Hospodářské komory České republiky

Minulý týden se naše společnost ČKD Blansko Holding, a.s. stala prostřednictvím Okresní hospodářské komory Blansko řádným členem Hospodářské komory České republiky (dále HK ČR). Stalo se tak zpětně s platností od 1. ledna 2017.

 

Členství v tomto prestižním „klubu“ nejvýznamnějších českých podniků přinese naší společnosti možnost podílet se nejen na tvorbě hospodářské politiky v regionu, ale i v celé České republice. Klíčem k tomu bude aktivní členství zástupců naší společnosti v orgánech HK ČR na úrovni regionu, Jihomoravského kraje a v budoucnu snad i v orgánech centrálních.

 

Protože HK ČR nabízí svým členům účast na řadě formálních i neformálních akcí v tuzemsku i v zahraničí, naši zástupci získají přednostní informace o hospodářských plánech ČR a budou mít možnost získávat nové kontakty, vyměňovat si zkušenosti, rozvíjet mezifiremní spolupráci atd. Nezanedbatelným přínosem bude rovněž možnost zvýhodněné účasti našich pracovníků na nejrůznějších odborných seminářích, školeních apod., které organizuje HK ČR. V neposlední řadě je také třeba zmínit informační a organizační součinnost, kterou HK ČR poskytuje svým členům při čerpání dotací z různých fondů EU či při zprostředkování partnerských projektů.

 

Více informací o struktuře a činnosti HK ČR se zájemci mohou dozvědět na www.komora.cz.

 

 

Text:  Ing. Radek Švéda

Logo:  HK ČR