Montáž na vodní elektrárně Sarapullo v Ekvádoru byla úspěšně dokončena

V jihoamerickém Ekvádoru byla úspěšně dokončena montáž bezpečnostních klapkových uzávěrů vodní elektrárny Sarapullo, první z montáží zařízení ČKD Blansko Holding, a.s. v kaskádě vodních elektráren regionu Toachi Pilaton.

Montáž tří bezpečnostních klapkových uzávěrů DN1550 PN17 byla dokončena předáním posledního z nich zákazníkovi dne 16.3 2017, tj. v plánovaném termínu. Výrobu, montáž, supervizi montáže a uvedení zařízení do provozu prováděla ČKD Blansko holding, a.s. na základě subdodavatelské smlouvy s mateřskou společností TYAZHMASH, a.s.

Instalace na vodní elektrárně Sarapullo ukazuje našim montérům specifika této části planety a poskytuje tak ČKD Blansko Holding, a.s. cenné zkušenosti. Velké komplikace například způsobilo silné zemětřesení s následnými sesuvy půdy, které zasáhlo Ekvádor v roce 2016. Následky této živelné pohromy se podařilo úspěšně překonat i díky invenci a přizpůsobivosti našich pracovníků. Znalosti získané na vodní elektrárně Sarapullo napomáhají optimalizaci ostatních projektů ČKD Blansko Holding, a.s. v Latinské Americe.

ČKD Blansko Holding, a.s. na tyto práce navazuje montáží tří bezpečnostních klapkových uzávěrů na vodní elektrárně Alluriquin, dalšího zařízení v kaskádě Toachi Pilaton. Naše společnost již také působí na projektu vodní elektrárny El Chaparal ve středoamerickém Salvadoru. Latinská Amerika je v oblasti hydroenergetiky dynamicky se rozvíjející region a my pevně věříme, že tyto projekty jsou jen první vlaštovky z dlouhé řady zakázek.

 

Text: Jakub Seifert

Fotografie: Marek Socha a Vlastimil Ševčík