Kontrakt v hodnotě 4,6 mil. EUR pro ČKD Blansko Small Hydro s.r.o.

Kontrakt v hodnotě 4,6 mil. EUR pro ČKD Blansko Small Hydro s.r.o.

Společnost ČKD Blansko Small Hydro, s.r.o. uzavřela dne 1. dubna 2010 kontrakt na projekt vodní elektrárny CABULIG na ostrově Mindanao na Filipínách. Hodnota kontraktu je přes 4,6 mil. EUR.

EPC kontrakt, který zahrnuje projekt, výrobu, dodávku, montáž, zkoušky a uvedení zařízení do provozu, byl uzavřen s významnou filipínskou energetickou společností Mindanao Energy Systems Inc. Koncovým zákazníkem je společnost Cagayan Electric Power and Light Company, Inc. (Cepalco), což je majitel a provozovatel elektrické distribuční sítě na ostrově Mindanao. Kontrakt se vztahuje na dodávku 2 kusů horizontálních Francisových turbin o průměru oběžného kola 1 000 mm, 2 synchronních generátorů, pomocných provozů, elektrické části a hydrotechnické části, kterou tvoří zařízení vtoku do elektrárny. Celkový instalovaný výkon elektrárny činí 8,6 MW.

Kompletní projektová dokumentace elektromechanické části by měla být zákazníkovi předána do konce srpna 2010. Expedice obou soustrojí jsou naplánovány na konec března 2011. Montáž na stavbě je pak naplánována na začátek května 2011. Projekt by měl být dokončen předáním zákazníkovi do provozu do konce srpna 2011.

Kromě projektů na Filipínách, má společnost ČKD Blansko Small Hydro, s.r.o. v současné době uzavřené kontrakty i v České republice,  Mexiku, Itálii, Turecku, Řecku a Norsku v celkovém objemu přes 14 mil. EUR.  Další kontrakty ve výši cca 20 mil. EUR jsou v jednání s investory po absolvování nabídkového řízení.