Kalibrace průtokoměrů ve Výzkumném ústavu vodních strojů společnosti ČKD Blansko Holding, a.s.

Kalibrace průtokoměrů ve Výzkumném ústavu vodních strojů společnosti ČKD Blansko Holding, a.s.

Dlouhodobý zákazník ČKD Blansko Holding, a.s., společnost Badger Meter, získala zakázku na dodávku několika desítek průtokoměrů, které jsou určeny pro Kalifornii ve Spojených státech amerických a pro Abú Dhabí. Jedná se o nadstandardně velké průtokoměry o světlosti DN 1 500 mm

až 2 000 mm.
 

Všechny tyto průtokoměry již byly nebo budou kalibrovány na kalibrační trati společnost ČKD Blansko Holding, a.s., která je jednou ze tří největších v Evropě. Díky pravidelné údržbě a cejchování Českým metrologickým ústavem, kalibrační trať naší společnosti dosahuje velmi dobrých přesností a rychlosti kalibrace. Přesnost měřeného průtoku při rozměru IP 2 000 mm byla do 0,25%.

Společnost Badger Meter je dlouhodobě velmi spokojena se spoluprací s Výzkumným ústavem vodních strojů společnosti ČKD Blansko Holding, a.s. a i díky tomuto se můžeme podílet na této specifické zakázce.