Jak jsme se bavili na Dni ČKD Blansko

Jak jsme se bavili na Dni ČKD Blansko

Dne 12. června 2010 se konal již 4. ročník Dne ČKD Blansko. Akce byla zahájena v 9,00 úvodním proslovem a přivítáním. Všechny návštěvníky přivítal předseda představenstva společnosti ČKD Blansko Holding, a.s., pan Sergey Bezrukov a personální ředitelka, paní Mgr. Tereza Svobodová. Akce pokračovala soutěžemi, dílničkami, divadelní pohádkou a prohlídkami až do 12,00. Za čtyři roky konání této akce, byl čtvrtý ročník Dne ČKD Blansko, co do počtu návštěvníků, nejúspěšnější akcí.