Informační brožura CzechInvest

Informační brožura CzechInvest

CzechInvest, Agentura pro podporu podnikání a investic Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, vydává za účelem propagace českého strojírenství informační brožuru, která představuje jak významné domácí výrobce, tak i významné zahraniční investory, kteří v oblasti strojírenství v České republice působí. Do této brožury byla zařazena i naše společnost.

Dokument je k dispozici ke stažení na:

Jedná se o dokument s názvem High-Tech Mechanical Engineering in the Czech Republic

http://www.czechinvest.org/en/key-investment-sectors