Expanze společnosti ČKD Blansko SMALL HYDRO

 

ČKD Blansko SMALL HYDRO, jako tradiční blanenský výrobce vodních turbín a dodavatel elektromechanického zařízení pro malé vodní elektrárny na klíč, v současné době rozšiřuje svoje portfolio výrobního programu a od začátku tohoto roku se zaměřuje i na výrobu a dodávku elektromechanických zařízení pro středně velké vodní elektrárny, a to jak do velikosti, tak i instalovaného výkonu vč. montáže těchto zařízení na díle a uvádění do provozu.

Jelikož více jak 90% dodávek se realizuje do zahraničí, uskutečnili začátkem t. r. zástupci ČKD Blansko SMALL HYDRO akviziční cestu po zemích Střední a Jižní Ameriky, jejímž hlavním cílem byla propagace našich výrobků a služeb jak u stávajících, tak u nových klientů v oblasti vodní energetiky. Již nyní můžeme potvrdit, že se naše společnost úspěšně kvalifikovala do finální fáze výběrového řízení hned u několika projektů o výkonech od 1 MW do 20 MW v objemu 350 mil. Kč. Podpis kontraktů se plánuje v průběhu t. r., přičemž ukončení realizace těchto projektů by mělo být na přelomu roku 2016/2017.

ČKD Blansko SMALL HYDRO, dceřiná firma společnosti ČKD Blansko Holding, působí a rozvíjí svoje aktivity po celém světě, zejména pak v jihovýchodní Asii (Filipíny, Indonésie, Laos, Vietnam, Japonsko) a Latinské Americe (Mexiko, El Salvador, Honduras, Kostarika, Panama, Ekvádor a Peru), na Blízkém a Středním Východu (Turecko, Gruzie, Ázerbájdžán) a samozřejmě v Evropě. Za zmínku určitě stojí podpis kontraktu v únoru t. r. s významnou tureckou stavební společností AGE na realizaci dodávek elektromechanického zařízení pro dva projekty do Gruzie - VE SKHALTA a VE DIDACHARA o celkovém objemu téměř 115 mil. Kč. Předmětem smlouvy je dodávka, montáž a uvedení do provozu čtyř horizontálních Francisových turbín o celkovém výkonu 9 500 kW vč. generátorů, NN a VN elektrická části a pomocných provozů.

Významným zakázkou je uzavření smlouvy se slovenskou společností Palestra, a.s. na rekonstrukci sedmi vodních elektráren na Slovensku - Malé Pálenisko, Velké Blahovo, Nová Dědinka, Zvolen, Málinec 1 – 3 a dodávku nového elektromechanického zařízení pro VE Starina. Realizace všech těchto podepsaných projektů by měla být ukončena do konce roku 2016.

V těchto dnech probíhá konečné vyhodnocování výběrového řízení na dodávky technologických zařízení pro projekt v Turecku v objemu cca 60 mil. Kč s cílem podpisu kontraktu v červnu t. r., a zároveň probíhají i technicko-obchodní jednání na další projekty v Turecku v celkovém objemu cca 800 mil. Kč, jejichž realizace se plánuje v následujících třech letech. Do konce tohoto roku ČKD Blansko SMALL HYDRO plánuje uvést do provozu dalších šest projektů, které jsou v současné době v realizaci.

Společnost ČKD Blansko SMALL HYDRO, je členem skupiny Tyazhmash a řadí se mezi přední světové výrobce vodních turbín a dodavatele elektromechanického zařízení pro malé vodní elektrárny na klíč.