Další karusely na Ukrajinu

Další karusely na Ukrajinu

Dne 2. ledna 2007 ČKD Blansko Holding podepsala kontrakt na dodávku dvou nových karuselů typu SKD 28/35 pro zákazníka ZAO NKMZ Kramatorsk, Ukrajina. Hodnota kontraktu činí 2,8 mil. EUR. U strojů bude použito opět několik nových technických řešení, pomocí nichž bude umožněno obrábění speciálních dílů. Jedná se mj. o přesné broušení povrchů otvorů o malých průměrech.