ČKD Blansko sponzorovalo výročí sboru dobrovolných hasičů

ČKD Blansko sponzorovalo výročí sboru dobrovolných hasičů

Dne 11.8. 2007 proběhla oslava výročí Sboru dobrovolných hasičů obce Kunčina Ves. Sbor dobrovolných hasičů slavil 95. let od založení. Akce probíhala od 14. hodin v obci Kunčina Ves. V rámci odpoledního programu proběhla slavnostní přehlídka hasičských sborů okresu Blansko. Této slavnostní přehlídky se účastnilo cca. 16 hasičských sborů. Poté následovala přehlídka historické i soudobé hasičské techniky. Oslava výročí pokračovala až do večerních hodin na místním výletišti. Akci navštívilo okolo 350 návštěvníků. ČKD Blansko se podílelo přispěním finančního daru na zaplacení dechové kapely Olšovanka z Jedovnic.