ČKD Blansko na konferenci o větrné energii

ČKD Blansko na konferenci o větrné energii

Zástupci holdingu ČKD Blansko se dne 18.10. 2007 účastnili konference „Větrná energie v ČR (a SR) 2007“. Zástupci naší společnosti zde prezentovali především divizi Wind a projekt výstavby nejvýkonnějších větrných elektráren v obci Pchery. O prestiži konference svědčila značná účast z řad odborné veřejnosti. Konference se účastnili nejenom zástupci českého a slovenského svazu větrné energie, ministerstva životního prostředí a společnosti ČEZ, ale i investoři, výrobci, zájemci z řad obcí a novinářů. Během konference byly prezentovány příspěvky na téma legislativy, financování, nových technologií a dalších problémů spojených s realizací VTE v ČR a SR.