Úspěšná přejímka oběžného kola pro elektrárnu Svarthålsforsen

Na přelomu května a června tohoto roku proběhla v ČKD Blansko Holding, a.s. přejímka oběžného kola pro jednotku č. 2 na vodní elektrárně Svarthålsforsen ve Švédsku.

Za účasti zástupců našeho klienta, společnosti Fortum Sverige AB, byla na oběžném kole provedena celková zkouška jeho funkčnosti, tlakové odolnosti, těsnosti a pevnosti. Později bylo také dodatečně provedeno ještě měření pasivních odporů oběžného kola brněnskou společností OSC. Všechny zkoušky dopadly úspěšně a k plné spokojenosti našeho klienta, který pak kolo bez připomínek převzal. Toto oběžné kolo má 4 oběžné lopaty, tj. stejně, jako má oběžné kolo pro jednotku č. 1, které naše společnost již úspěšně vyrobila, dodala a namontovala v loňském roce. Oběžné kolo č. 2 bude na stavbu v souladu s harmonogramem dodáno koncem srpna 2017.

 

Text:  Radim Hruška, Key Account Manager projektu

Fotografie:  Radim Hruška